Quản lý dữ liệu là một khía cạnh quan trọng của mỗi doanh nghiệp và việc có các quy trình chính xác và hiệu quả giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Seldat Technology Services hợp lý hóa các quy trình quản lý dữ liệu và cho phép các doanh nghiệp tập trung hoàn toàn vào năng lực cốt lõi của họ.

TÍNH NĂNG CHÍNH

CHỨNG CHỈ CARGOWISE

CHỨNG CHỈ CARGOWISE

Bạn có đang làm việc với CargoWise?

Chúng tôi có thể giúp tăng hiệu quả các đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần của bạn từ đó giảm chi phí vận hành và tập trung vào các lĩnh vực chính tạo doanh thu và cuối cùng tăng lợi nhuận. Các dịch vụ BPO của chúng tôi sẽ giải quyết các thách thức và khó khăn cụ thể của bạn từ việc mua hàng, dịch vụ khách hàng, bán hàng & tiếp thị đến việc quản lý tài liệu, điều hành và quản lý tài chính. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

Documentation Services

Dịch vụ quản lý
tài liệu

Accounts Payable Service

Dịch vụ quản lý
tài khoản phải
thanh toán

Milestone Management

Quản lý các cột mốc dự án

Carrier rate Maintenance

Duy trì cước vận
chuyển

Tender Management

Quản lý nhà thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ BPO

Các dự án nổi bật

LỢI ÍCH CHÍNH

Đơn giản hóa quản lý dữ liệu

VẬN HÀNH QUY TRÌNH KINH DOANH

Tìm hiểu về các dịch vụ BPO của Công ty công nghệ Seldat.

Xem trên Youtube
business process outsourcing
Vận hành quy trình kinh doanh

Nguồn liên quan

Blog

Seldat Technology Services Thông báo Giới thiệu Dịch vụ Gia công Công nghệ

Seldat Technology Services Thông báo Giới thiệu Dịch vụ Gia công Công nghệ

Dịch vụ được giới thiệu đầu tiên của Seldat Technology Services là Dịch vụ gia công thuê ngoài (BPO) ...

Các Thành phần của Một Chuỗi cung ứng Thành công - Tải xuống miễn phí!

Các Thành phần của Một Chuỗi cung ứng Thành công - Tải xuống miễn phí!

Nhóm hậu cần của bạn có thể thích nghi và đổi mới thông qua việc phân tích các xu hướng trong quá kh ...