Seldat Technology Services nhận Giấy Chứng nhận ISO 45001:2018

Seldat Technology Services nhận Giấy Chứng nhận ISO 45001:2018

Seldat Technology Services, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp chuỗi cung ứng toàn cầu dựa trên nền tảng công nghệ, thông báo đã  được cấp  Giấy Chứng nhận ISO 45001:2018 về tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe lao động quốc tế.

seldat technology services iso 45001:2018

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, có hơn 7.600 người tử vong mỗi ngày do tai nạn hoặc bệnh tật lao động, tương đương hơn 2,78 triệu ca tử vong mỗi năm. Điều này ảnh hưởng đáng kể tới người lao động, người sử dụng lao động và nền kinh tế do thiệt hại về tiền lương, nghỉ hưu non và chi phí bảo hiểm tăng cao.

Chứng nhận ISO-45001:2018 tạo khuôn khổ để tăng cường môi trường an toàn cho nhân viên, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo ra điều kiện lao động tốt hơn, an toàn hơn. Ban lãnh đạo đóng vai trò chủ đạo trong chương trình bảo vệ toàn diện cùng với sự tham gia tích cực hơn của người lao động.

Thông qua Giấy Chứng nhận này, Seldat Technology Services cho thấy sự cống hiến của doanh nghiệp vào sự an toàn và sức khỏe của nhân viên. Seldat nhận thấy, điều quan trọng nhất là kiến tạo một môi trường làm việc cho mọi nhân viên có thể phát huy thế mạnh, nhờ đó họ sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng.