Seldat Technology Systems làm việc với bạn để cải thiện và nâng cao công nghệ chuỗi cung ứng của bạn. Chúng tôi cung cấp các gói giải pháp toàn diện được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu mở rộng kinh doanh.
Seldat Technology Services cung cấp các giải pháp phù hợp cho các công ty sản xuất đến các công ty giao nhận đầu cuối, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ CNTT tùy chỉnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tự động hóa nhà kho và trung tâm hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

TỔNG QUAN VỀ SELDAT

Hãy xem qua những giải pháp của chúng tôi.

Xem trên Youtube
Warehouse Automation with WMS360
TỔNG QUAN VỀ SELDAT

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Sản phẩm và dịch vụ SCM được đơn giản hóa

Công nghệ <br/> chuỗi cung ứng

Công nghệ
chuỗi cung ứng

Thiết kế phần cứng <br>tự động hóa

Thiết kế phần cứng
tự động hóa

lot

lot

Chiến lược kinh doanh <br>toàn cầu

Chiến lược kinh doanh
toàn cầu

Đào tạo & <br>Dịch vụ khách hàng

Đào tạo &
Dịch vụ khách hàng

CASE STUDY TIÊU BIỂU

Direct Mail triển khai Solocate để quản lý việc điều phối, định tuyến và giao hàng

Direct Mail triển khai Solocate để qu ...

Direct Mail đã sử dụng một giải pháp khác trong hơn ba năm. Họ thấy rằng dịch vụ mà cung cấp đã trở lên cũ kỹ và ngày càng kém linh hoạt trong việc giải quyết các nhu cầu độc đáo c ...